1. Nový fibrinolytický enzým (nattokináza) v rastlinnom syre Natto - typická a populárna potravina vyrobená zo sóje v japonskej diéte
 2. Fibrinolytický efekt tradičného japonského jedla "Natto" (nattokináza)
 3. Zvýšenie fibrinolytickej aktivity v krvnej plazme pri perorálnom podávaní nattokinázy 1
 4. Efekt natto diéty na krvný tlak
 5. Efekt NKPC, lieku vyrobeného zo sušeného filtrátu čiastočne destilovaného Bacillus subtilis, na fluiditu krvi
 6. Nový silný fibrinolytický enzým (nattokináza) v rastlinnom syre "Natto"
 7. Trombóza v tehotenstve a jej prevencia
 8. Purifikovaný filtrát z kultúry Bacillus subtilis natto
  Nový druh "nattokinázy"
 9. Nový proteín získaný z Bacillus subtilis natto s antitrombotickými a fibrinolytickými účinkami
 10. NKCP hrá pri prevencii trombózy dvojitú úlohu
 11. Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení8. Purifikovaný filtrát z kultúry Bacillus subtilis natto
Nový druh "nattokinázy"
Daiwa Pharmaceutical Co. Ltd.

Existuje viacero druhov "nattokinázy". NKCP je "nattokináza" 2. generácie, ktorá obsahuje nový druh proteínu tvorený sójovým natto, ktorý zatiaľ nikdy a v žiadnej krajine sveta nebol k dispozícii vo funkčnom potravinovom výrobku. Konvenčná nattokináza zabezpečuje len fibrinolytickú funkciu, zatiaľ čo "Bacilopeptidáza F", ktorá sa nachádza výlučne v produktoch Daiwa, bráni tvorbe trombov a účinkuje na fibrinolýzu. Vzhľadom na nedávno preukázanú schopnosť brániť tvorbe trombov je NKCP™ ideálna potravina s proaktívnou funkciou na zábranu ochorení súvisiacich s obehom krvi. "Základ vášho zdravia spočíva v obehu krvi" Krv je zdrojom života: prenáša kyslík a živiny do celého tela. Stagnácia krvného obehu je nielen príčinou rôznych ochorení, ale vedie aj k príznakom ako je "stuhlé rameno", "studené nohy" a "závrate". NKCP™ je bezpečná funkčná potravina, ktorá je vhodná nielen na zmenšenie rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení, ale aj na udržanie bežného zdravia, predchádzanie trombózy v šestonedelí, uchovanie dobrej pamäte a predchádzanie hlbokej žilovej trombózy počas dlhých letov. NKCP™ možno kombinovať pre dosiahnutie kombinovaných výsledkov s inými potravinovými doplnkami.

J.Pharmacol.Sci. 99, 247-251 (2005)
Journal of Pharmacological Sciences
©2005 Japonská farmakologická spoločnosť
      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon