1. Nový fibrinolytický enzým (nattokináza) v rastlinnom syre Natto - typická a populárna potravina vyrobená zo sóje v japonskej diéte
 2. Fibrinolytický efekt tradičného japonského jedla "Natto" (nattokináza)
 3. Zvýšenie fibrinolytickej aktivity v krvnej plazme pri perorálnom podávaní nattokinázy 1
 4. Efekt natto diéty na krvný tlak
 5. Efekt NKPC, lieku vyrobeného zo sušeného filtrátu čiastočne destilovaného Bacillus subtilis, na fluiditu krvi
 6. Nový silný fibrinolytický enzým (nattokináza) v rastlinnom syre "Natto"
 7. Trombóza v tehotenstve a jej prevencia
 8. Purifikovaný filtrát z kultúry Bacillus subtilis natto
  Nový druh "nattokinázy"
 9. Nový proteín získaný z Bacillus subtilis natto s antitrombotickými a fibrinolytickými účinkami
 10. NKCP hrá pri prevencii trombózy dvojitú úlohu
 11. Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení7. Trombóza v tehotenstve a jej prevencia
Hiroaki Madea, Riaditeľ výskumného a vývojového oddelenia Daiwa Pharmaceutical Co., Ltd.

Natto priťahuje pozornosť ako potravinový doplnok so schopnosťou zlepšovať plynulé prúdenie krvi. Tento článok rozoberá prevenciu trombózy, ktorá je častou chorobou počas tehotenstva a popôrodnej doby, použitím "komponentov natto" a ich antitrombotickou účinnosťou v gynekológii.

Zmeny v tele spôsobené tehotenstvom
Tehotenstvo spôsobuje že placenta a okolité orgány vylučujú potrebné hormóny a vytvárajú tak vhodné podmienky pre orgány ako napr. maternica a prispôsobujú ich pre rast plodu. Avšak zmeny v tele spôsobené týmito hormonálnymi zmenami nie sú vždy len pozitívne pre matku, pretože zahŕňajú aj zápchu, nutkanie na zvracanie a zvracanie, kožné strie (rozšírenie a natiahnutie kože hojace sa ružovými jazvičkami), pigmentácia kože, vývoj opuchov, možný vznik diabetu vzhľadom k zmenám v metabolizme cukrov a s tehotenstvom súvisiaci stres.

Zmeny v obehovom systéme zahŕňajú posilnenie srdečnej funkcie podľa vývoja plodu a zvyšujúce sa nároky na objem krvi potrebný pre maternicu a placentu. Objem krvi pumpovaný srdcom sa začína zvyšovať približne v 6 týždni tehotenstva a dosahuje 130-150% pôvodného objemu v 16-28 týždni tehotenstva, keď maternica a placenta dostávajú približne 1 l/min cirkulujúcej krvi. Krvný tlak sa môže znižovať v závislosti na rovnováhe medzi zvýšením objemu krvi vydaným srdcovým svalom a zvýšením prítoku krvi do maternice a placenty. Napriek tomu, že sa zvyšuje celkový objem krvi spôsobený týmito zmenami, môžu sa vyskytnúť prípady anémie (chudokrvnosť), pretože krvný objem sa zvyšuje rýchlejšie ako počet krvných elementov ako napríklad erytrocytov (červených krviniek). Od 30 týždňa tehotenstva maternica, zväčšená rastom plodu, začína tlačiť na okolité vnútorné orgány a veľké cievy. Tlak na zažívacie orgány môže spôsobovať gastrointestinálne (žalúdočné a črevné) ťažkosti a tlak na veľké cievy môže blokovať prúdenie krvi v žilách vracajúcej sa naspäť k srdcu, spôsobujúce zadržiavanie krvi v dolných končatinách.
Väčšina týchto fyziologických zmien vyvolaných tehotenstvom sa po pôrode postupne vráti späť k pôvodným hodnotám.

Nebezpečenstvo trombózy počas tehotenstva
Cirkulujúca krv v krvnom obehu má schopnosť vytvoriť trombus (krvnú zrazeninu) kedykoľvek a kdekoľvek na zabezpečenie prevencie straty krvi z tela. V mieste poranenia, alebo mimo cievy krv veľmi rýchlo stráca tekutosť a vytvorí trombus (krvnú zrazeninu). Krv cirkulujúca v cievach je prirodzenými biologickými mnohoúrovňovými mechanizmami zahŕňajúcimi cievne steny a krvné elementy udržovaná v tekutom stave.
Na druhej strane sa však zvýšené riziko na vytváranie krvných zrazenín môže vyskytovať u kohokoľvek. Rizikové faktory trombózy vo všeobecnosti zahŕňajú rodinný výskyt trombózy, predchádzajúci výskyt trombózy u daného jedinca (osobná anamnéza), pozitivita antifosfolipidových protilátok, súčasne sa vyskytujúce maligné (zhubné) nádory alebo závažné infekčné onemocnenia, diagnóza alebo liečba srdcových ochorení, hyperlipidémií (zvýšenie cholesterolu a iných lipidových ukazovateľov v krvi - LDL, HDL, triglyceridy, AI), obezita, stredný a vyšší vek, onemocnenie vyžadujúce dlhotrvajúcu liečbu na lôžku a fajčenie. Medzi rizikové faktory charakteristické pre tehotné ženy patria tehotenstvo vo vyššom veku, vážne gestózy (onemocnenie charakterizované zvýšeným krvným tlakom, diabetom a inými pridruženými ochoreniami), hroziaci predčasný pôrod vyžadujúci dlhotrvajúcu liečbu na lôžku a zreteľné kŕčové žily na dolných končatinách. Zvýšený objem cirkulujúcej krvi a zvýšenie tlaku na vnútrobrušné orgány zväčšujúcou sa maternicou počas tehotenstva môže mať za následok zadržiavanie krvi v dolných končatinách. Zadržiavanie krvi v dolných končatinách môže významne zvýšiť riziko hlbokej žilnej trombózy (vytváranie krvných zrazenín na stenách žíl), syndróm "economy class" (počas cestovania v lietadlách je nutné dlhší čas sedieť v jednej polohe v stiesnenom priestore a v kombinácii so slabou hydratáciou to môže viesť k vytváraniu trombov a ich následnému vmietnutiu do pľúcneho riečiska, čo môže mať veľmi vážne následky). Predpokladá sa, že u tehotných žien sa 5 a viacnásobne zvyšuje riziko trombózy. Najdôležitejším faktorom pri ovplyvňovaní rizika trombózy sú preventívne opatrenia vrátane eliminácie rizikových faktorov ako je fajčenie, onemocnenia vyžadujúce dlhotrvajúcu liečbu na lôžku, redukcia zadržiavania krvi v dolných končatinách stimulovaním cirkulácie krvi strečingom a aerobikom, ovplyvňovaním správneho životného štýlu vrátane vyváženej diéty. Trombóza sa pravdepodobnejšie vyskytuje počas skorého popôrodného obdobia než počas tehotenstva a vyskytuje sa 7-10 krát častejšie po cisárskom reze než po normálnom fyziologickom pôrode.

Trombóza pravdepodobne vzniká po viac ako 24 hodinách, najmä však v období do 2-3 dní po pôrode, alebo po chirurgickom zákroku a symptómy sa prvýkrát objavia keď sa pacientka snaží vstať z postele a začať chodiť. Ak trombus vytvoril "muchy" (ak sa trombus odtrhol a jeho časti sa krvným obehom dostali do pľúc), môže to mať za následok extrémne vážnu pľúcnu embóliu, ktorá je považovaná za príčinu viac ako 10% úmrtí matiek. Medzi všeobecné bezpečnostné opatrenia po pôrode alebo po vykonanom chirurgickom zákroku patria zdvihnutie, polohovanie a masáž dolných končatín za účelom prevencie blokovania prúdenia krvi v žilách, pohybovanie v členkoch, medzi opatrenia vykonávané v nemocnici patria skoré vstávanie pacientov, nútenie k pohybu a dostatočné doplňovanie tekutín. Ak nemôžu byť odstránené niektoré rizikové faktory, je nutné zvážiť podávanie chemickej profylaxie (vnútrožilové podávanie heparinu, warfarinu v tabletkách atď.), fyzikálna profylaxia (prerušované stláčanie dolných končatín vzduchovými vankúšmi, aplikovanie elastických pančúch) a podobne sú indikované podľa stavu tehotnej ženy. Napriek tomu, že trombóza a pľúcna embólia môžu mať extrémne vážne následky, ich dôležitosť ešte nebola plne rozpoznaná a uznaná ani zdravotníckym personálom ani pacientmi. Budovanie obranných mechanizmov je najdôležitejšie hlavne pri predchádzaní onemocnení. V prípade ak je vyslovené podozrenie na pľúcnu embóliu, je nutný okamžitý transport pacientky do zariadenia dokonale vybaveného na poskytovanie adekvátnej zdravotníckej starostlivosti po materiálnej, technickej i odborno-personálnej stránke.

Vzťah medzi potratom a trombózou
Potraty sa vo všeobecnosti vyskytujú asi v 15% tehotenstiev. Podľa údajov z rokov 1991-1993 zverejnených výskumným tímom psychosomatických onemocnení Ministerstva zdravotníctva, práce a sociálnych vecí Japonska sa spontánny potrat vyskytuje v 14,9% prípadov. Potraty sa vyskytujú hlavne v skorých štádiách tehotenstva. Skoré potraty, ktoré sa vyskytujú pred 12 týždňom tehotenstva sa podieľajú na celkovom počte 13,3 percentami a neskoré potraty, ktoré sa vyskytujú medzi 12 a 22 týždňom tehotenstva sa podieľajú na celkovom počte 1,6 percentami.
Najpravdepodobnejšia príčina skorého potratu je uplatnenie princípu prírodného výberu spojená s chromozomálnymi aberáciami plodu nezlučiteľným so životom, na celkovom počte sa podieľa až 70 percentami. Výskyt chromozomálnej aberácie rastie s vekom a v súčasnosti neexistuje žiadna úspešná liečba. Avšak vzhľadom k faktu, že potraty vyskytujúce sa 3 a viackrát opakovane za sebou, nemôžu byť vysvetlené chromozomálnymi aberáciami, takéto prípady sú považované za tzv. habituálne potraty (neplodnosť) a musíme vziať do úvahy i iné príčiny. Neplodnosť zahŕňa i veľmi skoré potraty, ktoré nie sú klinicky diagnostikované ani ako splodenie dieťaťa, uvažuje sa tiež nad relatívnou možnosťou sterility. Musíme vziať do úvahy komplexné možnosti neplodnosti spôsobené hormonálnou dysbalanciou a funkciou maternice, pacienti sú vyšetrení rôznymi metódami na napr. zrážanie krvi, rôzne infekčné onemocnenia (chlamýdia, HPV, atď.), bazálna telesná teplota, funkcie endokrinných orgánov, anomálie maternice, imunologické onemocnenia (systémový lupus erythematosus, autoprotilátky, antinukleárne protilátky, antifosfolipidové protilátky atď.) a chromozómy.

Ak zoberieme do úvahy krvnú skupinu a genetický typ tak plod je "cudzí" pre jeho matku. Výmena medzi nimi je imunologicky umožnená iba cez fungujúcu placentu. Avšak ak sa vytvorí trombus v placente ako výsledok akejkoľvek predtým spomenutej príčiny, spôsobuje to spomalenie rastu plodu a môže vyvolať potrat dokonca i v neskorých štádiách tehotenstva. Boli zaznamenané potraty asi u polovice pacientov so syndrómom antifosfolipidových protilátok v skorom štádiu tehotenstva a v 10 - 20 % v neskorých štádiách tehotenstva. Placenta týchto pacientiek obsahovala infarkty tkaniva a nekrózu (odumretie tkaniva) kvôli trombóze. Nedostatočná cirkulácia krvi medzi deciduálnou membránou a placentou je pravdepodobnou príčinou poruchy vo výmene živín medzi matkou a plodom. Eliminovanie rizikových faktorov a liečba podávaním aspirinu (kys. acetylsalicylová) alebo prednisolonu pre pacientov s vysokými titrami antifosfolipidových protilátok môže zvýšiť pravdepodobnosť normálneho fyziologického materstva a pôrodu.

"Komponenty natto" a prevencia trombózy
Fermentované sójové produkty, ktoré používajú iba sóju ako surový materiál sa rozdeľujú na dva typy: jeden typ obsahuje daitokuji nattohama natto, ktoré sú produkované pridaním soli k varenej sóji fermentovanej s koji hubami, iné typy sú itohiki natto (bežné natto), ktorý je produkovaný fermentovaním varenej sóje s natto baktériami. Itohiki natto obsahuje veľké množstvá vitamínu K , vitamínov skupiny B, sacharolytické enzýmy ako napr. amyláza, proteázy, ktoré sú vytvárané natto baktériami počas fermentácie. Trombolytická aktivita týchto enzýmov bola študovaná v mnohých experimentoch a dnešný typ itohiki natto je považovaný za potravinový doplnok zabraňujúci trombóze. Avšak kvôli veľmi zvláštnej vôni a chuti itohiki natto bolo odmietané mnohými ľuďmi.

"NKCP" je potravinový doplnok, ktorý obsahuje presnú dávku proteínov produkovaných natto baktériami a má schopnosť enzymaticky rozpúšťať trombus a redukovať viskozitu krvi a jej schopnosť zrážania. Z tohto výsledného produktu boli špeciálnym procesom výroby odstránené bakteriálne zvyšky tiel natto baktérií, zvláštna vôňa i chuť a zároveň i vitamín K , ktorý podporuje zrážanie krvi. Tento potravinový doplnok je veľmi bezpečný, nemá žiadne nežiadúce účinky čo bolo dokázané v testoch toxicity na akútne a subakútne ohrozenie. Boli vykonané testy na antigénne zložky podkožnou a vnútrožilovou aplikáciou a testy mutagenity a bola tak dokázaná jeho absolútna bezpečnosť. Predpokladá sa jeho skoré použitie ako antitrombotika v gynekológii a pôrodníctve.
      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon