1. Nový fibrinolytický enzým (nattokináza) v rastlinnom syre Natto - typická a populárna potravina vyrobená zo sóje v japonskej diéte
 2. Fibrinolytický efekt tradičného japonského jedla "Natto" (nattokináza)
 3. Zvýšenie fibrinolytickej aktivity v krvnej plazme pri perorálnom podávaní nattokinázy 1
 4. Efekt natto diéty na krvný tlak
 5. Efekt NKPC, lieku vyrobeného zo sušeného filtrátu čiastočne destilovaného Bacillus subtilis, na fluiditu krvi
 6. Nový silný fibrinolytický enzým (nattokináza) v rastlinnom syre "Natto"
 7. Trombóza v tehotenstve a jej prevencia
 8. Purifikovaný filtrát z kultúry Bacillus subtilis natto
  Nový druh "nattokinázy"
 9. Nový proteín získaný z Bacillus subtilis natto s antitrombotickými a fibrinolytickými účinkami
 10. NKCP hrá pri prevencii trombózy dvojitú úlohu
 11. Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení6. Nový silný fibrinolytický enzým (nattokináza) v rastlinnom syre "Natto"
H.Sumi, H.Hamada, H. Tsushima a H. Mihara
oddelenie fyziológie, Lekárska fakulta, Miyazaki, oddelenie základných prírodných vied, Okayama Univerzita vied, Okayama, Japonsko
Fibrinolýza 2 (sup. 1): 67, 19888 5, 1998

Rastlinný syr natto je typická a populárna potravina vyrobená z fermentovaných sójových bôbov a bola používaná na rôzne účely v ľudovej, tradičnej medicíne, pričom jej použitie v Japonsku je historicky datované už viac ako 2000 rokov. Nedávno bola dokázaná prítomnosť nového silného fibrinolytického enzýmu pomenovaného nattokináza (NK) v natto a boli skúmané viaceré jej chemické a farmakologické vlastnosti. Priemerná fibrinolytická aktivita v izotonickom roztoku NaCl z natto bola potentná CU (plazmínová jednotka/g) vlhkej váhy. Molekulárna váha bola experimentálne stanovená na 20 000 a pH na hodnotu 8,6 . NK rozpúšťal nielen fibrínový ale aj plazmínový substrát H-D-Val-Leu-Lys-pNA, H-D-Phe-Pip-Arg-pNA, H-D-Val-leu-Arg-pNA a H-D-Pro-Phe-Arg-pNA. Po gélovej filtrácii v čiastočne purifikovanom stave bola NK relatívne stabilná pri neutrálnom pH, ale postupne mohla byť inaktivovaná teplotou nad 60 °C. Aktivita nebola zmenen・v /alebo bez pr咜omnosti 5 m Cys, zatiaľ čo 1mM diisopropyl fluorofosfát a 5mM 2,2,2 trichloro-1-hydroxyethyl 1-o -o -dimethyl-fosfát (Neguvon), kompletne inhibovali aktivitu tohto fibrinolytického enzýmu. Typické antiplazmatické látky, t-ACA a t-AMCHA, nevykazovali žiaden efekt na fibrinolýzu pri zachovaní rovnakých podmienok.

Experimenty vykonávané pri perorálnom podávaní natto-NaCl extraktu zdravým dobrovoľníkom poukázali na signifikantné zvýšenie FDP a euglobulínovej fibrinolýzy a rovnako aj zvýšenie tPA-antigén (ELIZA metóda) v plazme, indikujúc uvoľnenie endogénneho plazminogénneho aktivátora pravdepodobne z endoteliálnych buniek. Dlhotrvajúce podávanie natto potvrdzuje bezpečnosť užívania a súčasné výsledky testov dovoľujú predpokladať, že NK sa môže stať dôležitým liekom pri perorálnej fibrinolytickej terapii.
      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon