1. Nový fibrinolytický enzým (nattokináza) v rastlinnom syre Natto - typická a populárna potravina vyrobená zo sóje v japonskej diéte
 2. Fibrinolytický efekt tradičného japonského jedla "Natto" (nattokináza)
 3. Zvýšenie fibrinolytickej aktivity v krvnej plazme pri perorálnom podávaní nattokinázy 1
 4. Efekt natto diéty na krvný tlak
 5. Efekt NKPC, lieku vyrobeného zo sušeného filtrátu čiastočne destilovaného Bacillus subtilis, na fluiditu krvi
 6. Nový silný fibrinolytický enzým (nattokináza) v rastlinnom syre "Natto"
 7. Trombóza v tehotenstve a jej prevencia
 8. Purifikovaný filtrát z kultúry Bacillus subtilis natto
  Nový druh "nattokinázy"
 9. Nový proteín získaný z Bacillus subtilis natto s antitrombotickými a fibrinolytickými účinkami
 10. NKCP hrá pri prevencii trombózy dvojitú úlohu
 11. Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení5. Efekt NKPC, lieku vyrobeného zo sušeného filtrátu čiastočne destilovaného Bacillus subtilis, na fluiditu krvi
Tetsuya Hayashi (Daiwa Pharmaceutical Co., Ltd)
Chieko Takahashi, Yuji Kikuchi (Microchannel Array technology Team, National food Research Institute)
Hemorheology and Related Research, Volume 5(1) str. 43- 44

Aby sme dokázali účinnosť fibrinolytickej aktivity pri perorálnom podávaní NKCP, zaradili sme do štúdie 8 zdravých dobrovoľníkov vo veku 20-60 rokov, ktorí používali 500 mg NKCP perorálne v enterosolventných kapsulách denne počas 7 dní. Výsledky ukazujú, že čas rozpustenia euglobulínu ELT bol kratší od 4 dňa a bol skrátený u všetkých dobrovoľníkov na 7 deň. Rovnaký trend bol pozorovaný aj pri používaní nižšej dávky 250 mg denne. Za účelom potvrdenia efektu na fluiditu krvi pri perorálnom podávaní NKCP, sme podávali 1 g NKCP perorálne v enterosolventných kapsulách 39 ročnému mladému dobrovoľníkovi po každom jedle počas 14 dní. Výsledný čas pri prechode 100 џ l heparinizovanej krvi cez kapiláru bol 46,7 sekundy po 7 dni, zatiaľ čo priemerný čas pred podávaním NKCP bol 54,8 sekundy.
Tieto výsledky dokazujú, že perorálne podávanie NKCP zlepšuje fibrinolytickú aktivitu a kontroluje tvorbu a formovanie trombu.

Referencie
 1. Sumi, H., Hamada, H, Tsushima, H., Mihara, H. A - Muraki, H: Nový fibrinolytický enzým (nattokináza) v rastlinnom syre natto, popolárne sójové jedlo v japonskej diéte, Experientia 43, 1110 (1987)
 2. Sumi, H., Hamada, H, Nakanishi, K . A Hiratani, H.: Zvýšenie fibrinolytickej aktivity v plazme pri perorálnom podávaní nattokinázy. Acta Haematol., 84, 139 (1990)
      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon