1. Nový fibrinolytický enzým (nattokináza) v rastlinnom syre Natto - typická a populárna potravina vyrobená zo sóje v japonskej diéte
 2. Fibrinolytický efekt tradičného japonského jedla "Natto" (nattokináza)
 3. Zvýšenie fibrinolytickej aktivity v krvnej plazme pri perorálnom podávaní nattokinázy 1
 4. Efekt natto diéty na krvný tlak
 5. Efekt NKPC, lieku vyrobeného zo sušeného filtrátu čiastočne destilovaného Bacillus subtilis, na fluiditu krvi
 6. Nový silný fibrinolytický enzým (nattokináza) v rastlinnom syre "Natto"
 7. Trombóza v tehotenstve a jej prevencia
 8. Purifikovaný filtrát z kultúry Bacillus subtilis natto
  Nový druh "nattokinázy"
 9. Nový proteín získaný z Bacillus subtilis natto s antitrombotickými a fibrinolytickými účinkami
 10. NKCP hrá pri prevencii trombózy dvojitú úlohu
 11. Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení4. Efekt natto diéty na krvný tlak
Masugi MARUYAMA a Hiroyuki SUMI
Oddelenie fyziológie, Lekárska fakulta, Miyazaki, 5200 Kihara, Kiyotake-cho, Miyazaki-gun, Miyazaki 889-16, Japonsko, Oddelenie fyziologickej chémie, Vedecká a priemyselná technológia, Kurashiki Univerzita vedy a umenia, 2640 Turagima-cho-Nishinoura, Kurashiki-shi, Okayama 712, Japonsko

Základné a klinické aspekty japonského tradičného jedla Natto II, 1-3, 1998
V Japonsku sa hovorí, že pravidelná konzumácia japonského tradičného jedla - fermentovaných sójových bôbov, natto, prispieva k znižovaniu krvného tlaku. Napriek tomu však neexistovala vedecká štúdia dokazujúca efekt natto na vysoký krvný tlak.
V súčasnej štúdii sme podávaním extraktu natto ľuďom a potkanom poukázali na fakt, že natto skutočne prispieva k znižovaniu krvného tlaku.

Aplikovali sme 80 % etanolový extrakt lyofilizovaného viskózneho materiálu z natto. Získali sme extrakt obsahujúci inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE), ktorý konvertuje angiotenzín I na jeho aktívnu formu angiotenzín II (obr. 1)1,2)

Obrázok č. 1 Renin-angiotenzínový systém
obr1
Obr. 2 znázorňuje zmenu systolického krvného tlaku (SBP) po podaní 0,5 ml 80 % etanolového extraktu (ekvivalentné množstvo 25 mg viskózneho materiálu) do peritonálnej dutiny Wisterových potkanov(400-500 g, samci). Priemerný SBP u 6 potkanov bol 166 ± 14 mmHg pred podaním . Po podaní extraktu sa SBP signifikantne znížil na 145 ± 24 mmHg do 2 hodín (p<0,05) a na 144 ± 27 mmHg do 3 hodín ( p<0,05).

Obr. 3 znázorňuje zmenu krvného tlaku po perorálnom podaní lyofilizovaného produktu 80 % etanolového extraktu dobrovoľníkom, ktorí mali zvýšený krvný tlak. 30 g lyofilizovaného extraktu (ekvivalentné množstvo s 200 g natto) bolo podávané perorálne počas 4 nasledujúcich dní. Ako je znázornené na obrázku u 4 z 5 dobrovoľníkov SBP rovnako ako diastolický krvný tlak (DBP) poklesol. Priemerné hodnoty poklesli z 173,8± 20,5 mmHg na 154,8±12,6 mmHg SBP a 101,0 ± 11,4 mmHg na 91,2 ± 6,6 mmHg DBP.
Pridať obrázky č.2,3,4
Za účelom ďalšieho potvrdenia zníženia krvného tlaku spôsobeného natto, bolo nutné zvýšenie počtu vyšetrovaných subjektov a vysvetlenie mechanizmu pôsobenia natto.

Referencie
 1. Hayashi W.Nagao K , Tosa S a Yoshioka S : Výskum a štúdium natto (Natto Kagaku Kaishi, Tokyo), 1:83-93, 1977
 2. Hanagata Y, Okamoto A , Koizumi Y a Yanagida T: Základné a klinické aspekty japonskej tradičnej potraviny natto, 1:89-99, 1994
 3. Základná informácia o modele MK-1100, str. 1-12, 1994, Muromachi Co. LTD., Osaka
      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon