1. Nový fibrinolytický enzým (nattokináza) v rastlinnom syre Natto - typická a populárna potravina vyrobená zo sóje v japonskej diéte
 2. Fibrinolytický efekt tradičného japonského jedla "Natto" (nattokináza)
 3. Zvýšenie fibrinolytickej aktivity v krvnej plazme pri perorálnom podávaní nattokinázy 1
 4. Efekt natto diéty na krvný tlak
 5. Efekt NKPC, lieku vyrobeného zo sušeného filtrátu čiastočne destilovaného Bacillus subtilis, na fluiditu krvi
 6. Nový silný fibrinolytický enzým (nattokináza) v rastlinnom syre "Natto"
 7. Trombóza v tehotenstve a jej prevencia
 8. Purifikovaný filtrát z kultúry Bacillus subtilis natto
  Nový druh "nattokinázy"
 9. Nový proteín získaný z Bacillus subtilis natto s antitrombotickými a fibrinolytickými účinkami
 10. NKCP hrá pri prevencii trombózy dvojitú úlohu
 11. Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení2. Fibrinolytický efekt tradičného japonského jedla "Natto" (nattokináza)
H.Sumi, H.Hamada, H. Mihara, K .Nakanishi, H.Hiratani
Oddelenie fyziológie, Lekárska fakulta, Miyazaki, Japonské biochemické výskumné laboratórium, JCR farmaceutická spoločnosť, s .r.o . Kobe, Japonsko Trombóza a hemostáza 62:549, 1989.

Opakovane bola v odbornej literatúre spomínaná existencia potentného fibrinolytického enzýmu (nattokináza, NK) obsiahnutého v tradičnom fermentovanom jedle nazývanom "natto" (Sumi a spol., Experimentia 43:1110, 1987).
V súčasnej štúdii bolo poukázané na fakt, že perorálne podávanie natto a NK zvyšujú fibrinolytickú aktivitu plazmy. Skrátenie ELT a elevácia EFA boli dokázané po dlhšom čase (2-8 hodín) od jednorázového podania natto (p<0,01). Enterosolventné tablety s obsahom NK (2.13 CU/mg proteinu, M.W. približne 20 Kd) boli pripravené podľa popísaného postupu (Sumi a spol., Thromb. Res. 20: 711, 1980). Enterosolventné tablety obsahujúce 1,3 g NK boli podávané 3 krát denne po jedle a zároveň prebiehalo meranie fibrinolytických parametrov. Napriek tomu, že neexistuje signifikantný rozdiel pri porovnaní WBCLT medzi hodnotami pred a po podávaní NK, EFA sa postupne zvyšovalo od 1 do 8 dňa od začiatku podávania. EDP bolo štatisticky vyššie (p<0,001) v prvý deň podávania NK v porovnaní so stavom pre podávaním. Signifikantné zvýšenie TPA antigenu (p<0,005) bolo pozorované i pri dlhodobom podávaní.

Tieto výsledky dokazujú, že Natto a NK budú užitočné nie iba pri liečbe tromboembolizmu, ale aj pri prevencii tohto onemocnenia, ich použitie má pozitívne výsledky a môžu byť masovo vyrábané.
      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon