Chronický únavový syndróm (CFS - chronic fatique syndrome), dnes častejšie nazývaný chronický únavový a dysfunkčný syndróm (CFIDS) je komplexné ochorenie, ktoré je charakterizované niekoľkými príznakmi:
 • únava, hlboké vyčerpanie, strata výdrže
 • zvýšená teplota, najmä po fyzickej námahe (do 38°C.)
 • bolesti v krku - zväčšenie lymfatických uzlín na krku
 • bolesti svalov a kĺbov
 • poruchy spánku a depresia, slabá koncentrácia, svetloplachosť, poruchy videnia
 • napätie, pocit vnútorného nepokoja, úzkosť

Odhady výskytu tohoto ochorenia sú medzi 37 - 400 pacientov na 100 000 obyvateľov. Predpokladá sa , že CFS je v súčasnosti najčastejšie chronické ochorenie. Je dvakrát častejšie ako skleróza multiplex. Napr. v USA za posledných 5 rokov vzrástol počet pacientov o 375%. Čiastočne je možné tento nárast pripísať aj stále rastúcej informovanosti lekárov aj obyvateľov o tomto komplikovanom ochorení.

Príčiny vzniku CFS

zatiaľ nie sú jednoznačne určené. Všeobecne sa predpokladajú tri mechanizmy vzniku:

 • infekčný pôvod
  najčastejšie sa uvažuje o vplyve herpetických vírusov, najmä vírus Epstein-Barrovej, cytomegalovírus, enterovírusy, retrovírusy. Jednoznačná súvisloť však zatiaľ nebola dokázaná. Naopak, predpokladá sa že aktivizovanie vírusových infekcií nastáva až vplyvom oslabenej imunity.
 • komplexná imunitná porucha
  je to pravdepodobnejší dôvod vzniku ochorenia CFS. V sére chorých sa nachádzajú znížené hodnoty imunoglobulínov A, zvýšenie v hladinách IgM, sú prítomné aj poruchy bunkovej imunity, najmä T-lymfocytov, znížená býva hladina a aktivita NK-buniek, obmedzená je tvorba niektorých dôležitých cytokínov. Práve cytokíny realizujú súhru troch dôležitých systémov - nervového, endokrinného a imunitného. Preto ani neprekvapuje rôznorodosť klinického obrazu, ktorý obsahuje príznaky porušenia všetkých troch systémov.
 • stres
  úloha stresu pri vzniku CFS je veľmi dôležitá. Stres oslabuje imunitný systém a zvyšuje náchylnosť k mnohým ochoreniam. Stres teda stojí takmer vždy na začiatku ochorenia, neskôr aj napriek liečbe zhoršuje jeho priebeh.

Pre stanovenie diagnózy CFS

nie je určená definitívna diagnostická metóda.

Záväzné kritéria pre CFS sú 1. nevysvetliteľná únava trvajúca dlhšie ako 6 mesiacov
2. súčasne s únavou výskyt aspoň 4 a viac príznakov, ktoré sú uvedené vyššie

Možnosti liečby nie sú zatiaľ jednoznačne určené. Pacienti sa liečia symtomaticky, to znamená , že sa liečia príznaky ochorenia. Používajú sa protizápalové a protivírusové preparáty Starostlivosť o pacienta by mala v prvom rade zabezpečiť úpravu imunitných reakcii, okrem syntetických imunostimulantov sa čoraz častejšie používajú prírodné netoxické prípravky, najmä tie, ktoré výraznejšie ovplyvňujú aktivitu NK buniek a počet T-lymfocytov. Do úvahy prichádza aj systémová enzýmoterapia. Pretože mnohí autori prikladajú veľmi dôležitý význam pri CFS aj osídleniu čriev veľkými koloniami kvasiniek rodu Candida, je vhodná aj liečba zameraná na ich ovplyvnenie (napríklad prípravky na báze kolostra – Symbiotics Colostrum-Candida formula)

Sledovanie a liečbu pacientov s CFS by mali riadiť internisti, všeobecní lekári a imunologovia. Príznaky týkajúce sa jednotlivých systémov organizmu liečia príslušní odborníci. Mnohí lekári ešte nedôverujú existencii diagnózy CFS, preto je niekedy ťažké určiť správnu a včasnú diagnózu.

Viac informácii o tomto komplikovanom ale zaujímavom ochorení nájdete na www.imunologie.cz

      na začiatok stránky
Imunotop s.r.o.; Račianské mýto 1/B; 831 02 Bratislava; tel.: 02 / 4463 5707; fax: 02 / 4463 5708; e-mail: imunotop@imunotop.sk
Design & code by Dusan Tudik - T&T WebDesign
hosted by Yegon